Gegevensbeschermingsbeleid


1. Introductie

Hier bij Hatstore Scandinavia AB hechten we waarde aan jouw persoonlijke integriteit en verzamelen we niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. We streven ernaar je gegevens op de best mogelijke manier te hanteren en we houden ons voor het verwerken van persoonsgegevens aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG (GDPR).

Om je een veilige ervaring te bieden, informeren we je in dit beleid over hoe Hatstore Scandinavia AB (hierna Hatstore genoemd) gegevens verzamelt en verwerkt. Hierin wordt ook beschreven wat je rechten zijn en hoe je van deze rechten gebruik kunt maken. Je persoonsgegevens worden alleen voor het oorspronkelijke doel gebruikt, wat in dit beleid beschreven wordt.

Bij het accepteren van de Aankoopvoorwaarden van Hatstore, ga je akkoord met ons Gegevensbeschermingsbeleid en daarmee ook met onze verwerking van je persoonsgegevens. Het is daarom belangrijk dat je dit beleid doorneemt voordat je gebruik maakt van onze diensten.

2. Persoonsgegevens-verantwoordelijke

Met persoonsgegevens bedoelen we de gegevens die direct of indirect een natuurlijke persoon kunnen identificeren. 

De persoonsgegevensverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Hatstore Scandinavia AB, org.nr 556913–5436, met adres Amerikavägen 10, 393 56 Kalmar Zweden, tenzij anders aangegeven in dit document.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we en hoe worden ze verwerkt?

Hatstore verzamelt je persoonsgegevens wanneer je een aankoop doet, maar ook wanneer je onze website gebruikt, contact met ons opneemt of je registreert voor onze nieuwsbrief.

Als je onder de 18 jaar bent, is de toestemming van een ouder/voogd vereist, zodat wij je persoonsgegevens kunnen verwerken. Door je te registreren en/of een aankoop te doen garandeer je dat je de toestemming van een ouder/voogd hebt voor het verwerken van je persoonsgegevens. Binnen de EU zijn er voor elke lidstaat minimumleeftijdsvereisten voor de verwerking van persoonsgegevens.

Van de persoonsgegevens die Hatstore verzamelt, worden alleen de noodzakelijke gegevens verwerkt en ze worden niet langer dan nodig bewaard. Voor alle soorten persoonsgegevens is er een doel en een wettelijke grondslag, zodat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken.

Met wettelijke grondslag wordt bedoeld dat er een draagvlak is in de wetgeving. De wettelijke grondslag toont in dit verband aan waarom het noodzakelijk is voor ons om jouw persoonsgegevens te verwerken.

 

Persoons- en contactgegevens

 • Voor- en achternaam

 • Factuur- en bezorgadres

 • Contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer

 • Geboortedatum / Nationaal ID-nummer **

Doel: Deze gegevens worden verzameld voor het verwerken van je bestelling en het leveren van je producten, maar ook om je gerichte aanbiedingen te kunnen sturen waarvan wij denken dat ze voor jou van waarde kunnen zijn.

Wettelijke grondslag: Voor het behalen van het doel “Het verwerken van je bestelling” is de wettelijke grondslag: voor de verwerking van persoonsgegevens het kunnen voldoen aan de aankoopovereenkomst tussen Hatstore en jou als klant bij een voltooide aankoop. Voor het behalen van het doel ”Het sturen van gerichte aanbiedingen” is de wettelijke grondslag: om te voldoen aan Hatstores legitieme belang bij de ontwikkeling van de werkzaamheden.

Opslagperiode: Totdat de aankoop is voltooid (inclusief levering en betaling) en voor een redelijke periode daarna, of tot zeven jaar voor gegevens die worden verwerkt in overeenstemming met de Boekhoudwet.

** Je geboortedatum wordt verzameld en opgeslagen wanneer je vanuit een land winkelt waar we Klarna als betaalmethode aanbieden. Als je vanuit een Scandinavisch land winkelt wordt ook het nationaal ID-nummer opgeslagen, zodat Klarna je een kredietoptie en toegang tot de Klarna-app kan aanbieden. Het nationaal ID-nummer wordt echter alleen door Klarna verwerkt, d.w.z. het wordt niet door Hatstore verwerkt of opgeslagen. Lees hier meer over hoe Klarna je persoonsgegevens verwerkt: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

 

Betaalgegevens

 • Credit- en betaalkaartgegevens (kaartnummer, geldigheidsdatum en CVC-code)

Doel: Deze gegevens worden verzameld zodat de betalingsprovider bij de betaling van je bestelling je identiteit kan bevestigen en verifiëren.

Wettelijke grondslag: Je betaalgegevens worden niet door Hatstore verwerkt en opgeslagen, omdat alleen de betalingsprovider toegang heeft tot je betaalgegevens. De betalingsprovider is daarom verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van dit soort gegevens, en het is daarom voor ons niet per se noodzakelijk om gegevens te verwerken.

Opslagperiode: Wordt niet door Hatstore opgeslagen.

 

Gegevens over producten die je hebt gekocht

 • Details over de producten die je hebt gekocht

Doel: Deze gegevens worden verzameld om een eventuele retour of klacht te kunnen verwerken en je te helpen bij klantenservicezaken.

Wettelijke grondslag: Noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving die aan het doel is gekoppeld.

Opslagperiode: Totdat de aankoop is voltooid (inclusief levering en betaling) en voor een redelijke periode daarna, of tot zeven jaar voor gegevens die worden verwerkt in overeenstemming met de Boekhoudwet.

 

Gegevens over je interactie met Hatstore

 • Hoe je onze diensten gebruikt

 • Antwoordtijd voor pagina’s, downloadfouten etc.

 • Hoe je de dienst bereikte en verliet

 • Leveringsmeldingen als we contact met je opnemen

Doel: Deze gegevens worden verzameld om onze diensten te verbeteren, producten en functies verder te ontwikkelen en voor algemene bedrijfsontwikkeling.

Wettelijke grondslag: Noodzakelijk om te voldoen aan het legitieme belang van Hatstore om onze diensten te kunnen evalueren en de werkzaamheden te verbeteren en te ontwikkelen.

Opslagperiode: Vanaf het moment van inzameling en een redelijke periode daarna.

 

Apparaatgegevens

 • IP-adres

 • Taalinstellingen, browserinstellingen, geografische locatie, tijdszone etc.

 • Besturingssysteem, platform, beeldschermresolutie etc.

Doel: Deze gegevens worden verzameld om risicoanalyses uit te voeren en fraude te voorkomen.

Wettelijke grondslag: Noodzakelijk om te voldoen aan het legitieme belang van Hatstore om problemen op te lossen en de werkzaamheden te ontwikkelen.

Opslagperiode: Vanaf het moment van inzameling en een redelijke periode daarna.

4. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Hatstore maakt gebruik van gecodeerde communicatie, via Secure Socket Layer (SSL), om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens tijdens je aankoop worden beschermd. Creditcardgegevens worden alleen door de betalingsprovider verwerkt via een verbinding die veilig en gecodeerd is.

We beschermen onze websites en andere systemen ook door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van jouw gegevens door onbevoegden.

Wij streven er altijd naar om je gegevens binnen de EU/EER te verwerken. Er kunnen echter situaties voorkomen waarin je gegevens mogelijk moeten worden overgedragen naar, en verwerkt worden in landen buiten de EU/EER. Bijvoorbeeld als we je persoonsgegevens delen met een persoonsgegevensassistent die zelf of via een onderaannemer gevestigd is of informatie opslaat in een land buiten de EU/EER. In deze gevallen mag de assistent alleen de gegevens gebruiken die relevant zijn voor het einddoel (bijvoorbeeld logfiles). Hatstore zal dan alle redelijke juridische, technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig worden behandeld en op hetzelfde niveau als de bescherming die wordt geboden binnen de EU/EER. 

5. Met wie kunnen je persoonsgegevens gedeeld worden?

Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt door Hatstore en geselecteerde derde partijen, die hieronder worden beschreven.

 • Logistieke- en transportbedrijven: Hatstore deelt je persoonsgegevens met logistieke- en transportbedrijven om je bestelling te kunnen verwerken en leveren.

 • Betalingsproviders en soortgelijke leveranciers: Je persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met kredietcontrolebedrijven en leveranciers die soortgelijke diensten aanbieden, met als doel dat onze betalingsproviders je kredietwaardigheid kunnen beoordelen wanneer je een van onze aangeboden betaalmethoden kiest en om je identiteit en adres te bevestigen.

 • Autoriteiten: Hatstore kan noodzakelijke gegevens overdragen aan autoriteiten zoals de politie, de belastingdienst of andere autoriteiten indien we volgens de wet verplicht zijn dit te doen.

 • Marketingleveranciers: Hatstore kan je persoonsgegevens delen met marketingleveranciers om je gerichte aanbiedingen te sturen.

 • Onderleveranciers en soortgelijke leveranciers: Hatstore kan je persoonsgegevens delen met onderleveranciers en soortgelijke leveranciers om aan onze verplichtingen tegenover jou te voldoen.

Je persoonsgegevens worden niet gedeeld met onbevoegden. We verkopen of ruilen je persoonsgegevens nooit aan of met een derde partij.

6. Wat zijn je rechten?

 • Recht tot toegang: Je hebt het recht om informatie op te vragen over welke persoonsgegevens we over je hebben opgeslagen. Wij zijn transparant over hoe we je persoonsgegevens verwerken en als je graag een beter inzicht wilt krijgen in hoe we jouw persoonsgegevens verwerken, mag je altijd contact met ons opnemen.

 • Recht tot wijziging: Als je gegevens niet kloppen heb je het recht om een verzoek in te dienen om je gegevens te wijzigen. Gedurende de periode die we nodig hebben om te controleren of je gegevens correct zijn, heb je ook het recht om een beperkte verwerking van persoonsgegevens aan te vragen.

 • Recht om je goedkeuring in te trekken: Je hebt het recht om op elk gewenst moment je goedkeuring in te trekken. Lees meer in onze Aankoopvoorwaarden over hoe je je goedkeuring intrekt voor het versturen van onze nieuwsbrieven en sms’jes.

 • Recht op verwijdering: Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Er kunnen echter verplichtingen zijn waardoor Hatstore niet alle gegevens kan verwijderen, zoals verplichtingen op grond van de boekhoud- en fiscale wet.

 • Recht om bezwaar te maken: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een belangenafweging. Als Hatstore je persoonsgegevens wilt blijven verwerken, moeten we een legitieme reden opgeven die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere persoonsgegevensverantwoordelijke (de zogenaamde gegevensoverdracht). Dit geldt als ons recht om jouw persoonsgegevens te verwerken gebaseerd is op jouw toestemming of uitvoering van een overeenkomst met jou. Een voorwaarde voor de gegevensoverdracht is dat deze technisch mogelijk is en geautomatiseerd kan worden uitgevoerd.

Neem alsjeblieft contact op via klantenservice@hatstore.nl om gebruik te maken van je rechten.

De Gegevensinspectie in Zweden (sw. Datainspektionen) is verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de wet op de verwerking van persoonsgegevens en wie van mening is dat een bedrijf onjuist met persoonsgegevens omgaat, kan hierover een klacht indienen bij de Datainspektionen.

7. Hoe gebruiken wij cookies?

Hatstore gebruikt cookies om een zo goed mogelijke ervaring op de site aan te bieden. Lees ons Cookiebeleid om meer te weten te komen over hoe wij cookies gebruiken.

8. Neem contact met ons op

Neem contact met ons op via klantenservice@hatstore.nl voor vragen over onze verwerking van persoonsgegevens of over het uitoefenen van je rechten.

9. Wijzigingen in het Gegevensbeschermingsbeleid 

Hatstore behoudt zich het recht voor om de nodige wijzigingen aan te brengen in het Gegevensbeschermingsbeleid om te voldoen aan wettelijke vereisten of om storingen te verhelpen. Alle wijzigingen worden in dit document gepubliceerd.

Laatst gewijzigd 27-10-2020.